25. výročí Oblastní charity Sobotka

25. výročí Oblastní charity Sobotka

Když je člověku pětadvacet let, prožívá nejkrásnější období svého života.

Oblastní charita Sobotka toto významné jubileum svého života oslavila v pátek 8. 9. 2017, a protože čtvrtstoletí života se musí oslavit řádně se vší parádou, naplánovali jsme i my oslavu ve velkém stylu na Malém náměstí v  Sobotce.

Program celého dne započal v 9. hodin slavnostní bohoslužbou v kostele svaté Máří Magdaleny.

Bohoslužbu vedl prezident Diecézní charity Litoměřice J. M. can. ICLIc. Józef Szeliga za asistence P. Mgr. Michaela Frnatiška Schnittera a nového nastupujícího soboteckého kněze R. D. Mgr. Pavla Michalce.

Boholužba byla doprovázena tóny varhanní hudby a také dechovou hudbou Hradčovjanka, která pochází z malebného Moravského Slovácka.

Po bohoslužbě vyšel slavnostní průvod z kostela za doprovodu dechové hudby směrem k Malému náměstí v Sobotce. První vyšla z kostela kapela Hradčovjanka, která celý pochod doprovázela dechovou hudbou.

Úvodní slovo patřilo ředitelce Oblastní charity Sobotka Libuši Kollové. Paní ředitelka poděkovala dlouholetým spolupracovníkům, kteří se velkou měrou zasloužili o výsledky, kterými se dnes může Oblastní charita Sobotka pochlubit. Velké poděkování, ke kterému se připojil i starosta Sobotky Ing. Lubor Jenček, patřilo arciděkanovi Zdeňku Maryškovi, který má mimo jiné i velkou zásluhu na dokončení opravy kostela sv. Máří Magdaleny v Sobotce.

U příležitosti 25 let Oblastní charity Sobotka proběhlo také žehnání novému praporu soboteckých baráčníků, kteří dlouhá léta spolupracují s Oblastní charitou.

Na závěr slavnostní části programu proběhl křest knihy „25 let pomáháme, pomáhejte s námi“, která byla vydána k příležitosti výročí 25 let a mapuje historii Oblastní charity Sobotka. Křest knihy provedla ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Bohatý program pokračoval ukázkou záchranné služby a Červeného kříže. Žáci 8. a 9. třídy základní školy se tak mohli seznámit se správnými postupy při záchraně zdraví a lidských životů, nechyběla ani praktická část, kde si mohli správné postupy záchrany vyzkoušet. Chybět nemohla ani prezentace služeb Oblastní charity, a tak veřejnost měla možnost seznámit se jak s Charitní pečovatelskou službou, tak i se službami nabízenými v Domově pokojného stáří. Na akci nechyběla ani prezentace spolupracujících firem, mohli jste se zde tak seznámit s výrobky firmy DMA, Kimberly-Clark a Nutricia.

Součástí programu bylo od 13 hodin vystoupení soboteckých Sokolek. Po Sokolkách se programu ujala dechová hudba Hradčovjanka která hrála k poslechu i tanci. A nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, pro ně bylo připravené promítání pohádek, mezi pohádkami nechyběl oblíbený Krteček nebo Jen počkej zajíci.

Oslava 25. let byla krásným a neopakovatelným zážitkem. A protože za 25 let působení v soboteckém regionu jsme se mnohému naučili a mnoho lidem pomohli v jejich složitých životních situacích, je naším přáním abychom měli dost sil pokračovat i v nadcházejících letech, a za dalších 25 let mohli říct: Pojďte s námi oslavit půl století naší existence.

VIDEO: 25. VÝROČÍ OBLASTNÍ CHARITY SOBOTKA

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme