Výpomoc z řad studentů

Výpomoc z řad studentů

Ve středu 3. Května nás navštívilo 28 studentů z SOU Škoda auto Mladá Boleslav, kteří studují 1. Ročník oboru Mechanik seřizovač pod vedením paní Mgr. Hany Pávové a paní Mgr. Kateřiny Buškové. Nebyla to ale jen tak obyčejná návštěva. Studenti nám přijeli pomoci s údržbou a zvelebením zahrady Domova pokojného stáří v Libošovicích.

Letošní Tříkrálová Sbírka je již minulostí

Letošní Tříkrálová Sbírka je již minulostí

Oblastní charita Sobotka se letos již po sedmnácté zapojila do celostátní Tříkrálové Sbírky, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálový koncert sledovalo v České televizi 385 tisíc diváků, poslali tisíce SMS

Tříkrálový koncert 2017 - vystoupení zpěvačky Lenny

Tradiční Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se konal 8. ledna v Městském divadle Brno a který v přímém přenosu vysílala České televize, sledovalo 385 tisíc diváků. Během koncertu lidé poslali dárcovské SMS, jejichž hodnota přesáhla nejen milión dvě stě tisíc korun, ale také loňskou hranici. A další diváci peníze ještě přislíbili. Koncert je od roku 2008 tradičním poděkováním dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky.

 

Tříkrálová sbírka už klepe na dveře!

Tříkrálová sbírka už klepe na dveře!

Stejně jako v předchozích šestnácti letech, tak i v lednu 2017 vyjdou do ulic litoměřické diecéze koledníci Tříkrálové sbírky. Otevřete jim dveře a přivítejte je ve svých domovech.

V lednu proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci. Snímek Lubomír Kotek

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Mikuláš přišek k nám

Mikuláš přišek k nám

K tradicím Oblastní charity Sobotka patří i každoroční návštěva Mikuláše s čertem a andělem v MŠ Sobotka. Nejinak tomu bylo v letošním roce.

Pouštíme draka

Pouštíme draka

Tak jsme se konečně dočkali a vhodné podmínky na pouštění draka nastaly. Draka si vzali na starost dva naši šikovní zaměstnanci, ale i přes velikou snahu se podařilo draka do vzduchu dostat vždy jen na pár chvil, a pak se k nám milý dráček zase vrátil zpět, moc se mu létat nechtělo.

Podzimní povídání

Podzimní povídání

Podzim začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Listy stromů a keřů začínají opadávat, vrcholí odlet ptáků, přilétají hlavní hejna zimujících havranů. Sbírají se kaštany, šípky, bezinky, jeřabiny a ostatní lesní plody, které nám zkrášlí naše obydlí. I my jsme si pár výrobků z podzimních plodů již vyrobili.

Posezení nad knihou

Posezení nad knihou

Ve středu 12. října nás navštívila knohovnice z místní knihovny Antonína Bocha paní Pospíšilová. K poslechu si pro naše klienty připravila knížku od Zdeňka Svěráka: Nové povídky, z které nám přečetla Dubnovou povídku.

Den charity 2016

Den charity 2016

aneb DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Charita Sobotka se jako každým rokem rozhodla v rámci týdne sociálních služeb otevřít své dveře veřejnosti dokořán.  Letos se tak uskutečnil Den otevřených dveří v úterý 4. října. Dveře pro veřejnost byly otevřené od 9 hodin, kdo měl chuť a zájem mohl si tak prohlédnout Domov pokojného stáří a služby které nabízíme.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme