KAPLE V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

Kaple slouží jako prostor pro konání bohoslužeb a slavnostních příležitostí.

Pravidlené bohoslužby jsou zde každý první a třetí pátek v měsíci v 11h a mají nedělní platnost.

 

                 

Na snímku je páter Eliáš, který u příležitosti 20. výročí založení Domova pokojného stáří promlouval k zaměstnancům i k veřejnosti. Za ním je na zdi socha Matky Terezy, která zde není náhodou. " Čekáme na zasvěcení Matky Terezy, abychom pak kapli mohli zasvětit práve její osobě", uvedla paní ředitelka Libuše Kollová.

KDO JE MATKA TEREZA?

                   Matka Tereza celý život zasvětila péči o ty nejchudší, nemocné a umírající. Narodila se 26. srpna 1910 ve Skopje, v bývalé Jugoslávii. Pocházela z měšťanské rodiny, která se zabývala obchodem. Matka Tereza měla dva sourozence. Počátečního vzdělání se dětem dostalo při kostele Posvěceného srdce. Ve 12 letech matka Tereza poprvé pocítila touhu stát se řeholnicí. Dozvěděla se, že v Bengálsku působí řád řeholních sester, které pracují především na poli vzdělávání. Tyto loretánské sestry byly členky mezinárodního řádu. V 18 letech matka Tereza uslyšela vnitřní hlas, který ji nabádal, aby opustila rodinu a stala se misionářkou. V listopadu 1928 nastoupila na loď do Indie, a o sedm týdnů později dorazila do Kalkaty. Svou rodinu a přátele již nikdy nespatřila.

                 Tereza zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Během několika roků vyvinula obrovské úsilí a podařilo se jí položit základy velkému humanitárnímu dílu. Založila klášter a nový řád Misionářek milosrdenství.

                Během svého života navštívila Matka Tereza také Československo a to v roce 1984, kdy  přijela na pozvání kardinála Františka Tomáška. Tehdy navštívila Prahu a Brno.  V roce 1990, přijala pozvání prezidenta Václava Havla. Téhož roku získala v Praze 6, v ulici Na Zátorce, jednopatrovou vilu pro zřízení útulku své kongregace. Poslední návštěva tehdy už federativního Československa se uskutečnila v roce 1992, když její sestry založily útulek v Bratislavě-Rači.

                Za své humanitární dílo získala řadu ocenění, je vůbec první nositelka Templetonovy ceny (1973), Nobelovy ceny míru (1979), britský Řád Za zásluhy (1983) a nejvyššího indického civilního vyznamenání Bharat Ratna (1980).

  V roce 2003 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou a nyní se čeká na její svatořečení.

Kdykoli to bylo možné, dávala lidem svou obchodní žlutou vizitku, na které bylo pět vytištěných řádků:

Plodem Mlčení je Modlitba

Plodem Modlitby je Víra

Plodem Víry je Láska

Plodem Lásky je Služba

Plodem Služby je Mír 

        

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme