Koncept bazální stimulace

      Milí návštěvníci našich webových stránek, ráda bych vás seznámila s novinkami v oblasti přímé péče v našem domově. V měsíci květnu jsme zahájili práci v novém konceptu péče o uživatele. Tento koncept se nazývá bazální stimulace a je využíván v sociálních službách, v nemocnicích, rehabilitačních centrech atp.

      Techniky konceptu bazální stimulace vyžadují nácvik a musí být správně provedeny, abychom dosáhli požadovaného terapeutického cíle. Proto všechny pracovnice v přímé péči absolvovaly v dubnu certifikovaný kurz bazální stimulace.

123

  Co je bazální stimulace (zkratka BS)?

      BS je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče je v tomto konceptu prováděna tak, aby byly individuálně podporovány zachované schopnosti člověka. Důležité pro tuto práci je znalost životného příběhu konkrétního uživatele a spolupráce příbuzných s personálem domova.

      Tento koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání všech smyslů a tělesného schématu. Jedná se o stimulaci vnímání svého těla, jeho hranic, polohy, zraku, sluchu, čichu a hmatu.

      V našem domově využíváme BS od 1. května 2016. Základem je tzv. iniciální dotek (ID) a získaný životní příběh uživatele. ID je individuálně zvolen každým uživatelem. Jedná se o dotyk příjemný, který se používá při jakékoliv činnosti týkající se klienta. Jedná se nejčastěji o dotek na ruce či rameni nebo i pohlazení tváře. Uživatelé, kteří jsou zařazeni do tohoto systému péče, mají vytvořenou speciální dokumentaci, kde se provádějí záznamy o provedených technikách BS. Pravidelně probíhají týmová setkání a vyhodnocování prakticky získaných poznatků a zkušeností.

      Nejvíce používaná technika v našem domově je zklidňující stimulace, která trvá přibližně 10 – 15 minut. Tuto techniku používáme zejména ke zklidnění úzkostného, neklidného či agresivního klienta. Tuto stimulaci uplatňujeme, jak suchou metodou, pomocí froté žínek na pokoji uživatele, tak mokrou cestou při koupeli. Další z možností BS, kterou hojně aplikujeme v praxi je mikropolohování a speciální polohování. Jedná se o  napolohování klienta do speciálních poloh „mumie“ (poloha novorozence v zavinovačce) či „hnízdo“. Tyto polohy navodí pocit bezpečí a někteří uživatelé si je velmi oblíbily. Sami jsme byly při své práci překvapeny velmi příznivými dopady BS na uživatele.  

      Zároveň s BS jsem zahájila pravidelnou rehabilitaci s uživateli. Velmi se mi osvědčila metoda povzbuzující stimulace z konceptu BS. Tuto techniku uplatňuji před zahájením samotné rehabilitace (RHB). RHB provádím, jak individuálně na pokojích klientů, tak společnou formou, ve venkovních prostorách domova. Všechny techniky jsou prováděny s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele.

Nejčastěji při práci s klienty využívám tyto RHB techniky:

  • Dechová gymnastika
  • Vertikalizace (nácvik sed, stoj, chůze)
  • Polohování („mumie“ + „hnízdo“ z BS)
  • Cvičení se šlapadly
  • Cvičení s overbalem
  • Měkké techniky
  • Procvičování jemné motoriky
  • Aktivní a pasivní cvičení

      Rehabilitační cvičení a techniky jsem zpracovala , dle potřeb jednotlivých uživatelů. Jednotlivé sestavy tvoří týdenní rehabilitační program, z kterého při své práci vycházím. V průběhu krátké doby, kdy rehabilitaci s klienty provádím, je zřejmý jejich velký zájem. Velmi mne těší společně dosažené výsledky.

                                                                            vedoucí sestra – Dana Mrázová

 
 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme