Domov pokojného stáří

Poskytujeme zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči.

Charitní pečovatelská služba

Poskytujeme terénní sociální služby.

Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

ROK 2013

Výročí domova se náležitě oslavilo

                               V neděli 11. 8. 2013 uplynulo 20 let od chvíle, kdy v Domově pokojného stáří v Libošovicích našlo svůj domov několik prvních obyvatel z řad seniorů. Jubileum jsme si připomněli slavnostními bohoslužbami v kostele sv. Prokopa v Libošovicích, které vedl prezident Arcidiecézní charity Praha ThDr. Vojtěch Eliáš. Páter Eliáš svými krásnými slovy připomněl všem přítomným to, na co se při každodenních starostech snadno zapomíná. Tedy na poslání a výjimečnost charitního díla, jehož součástí Domov pokojného stáří je. V tuto slavnostní chvíli byl posvěcen i základní kámen nové budovy, jejíž výstavbou se v budoucnu zvýší komfort našich klientů a celkově se zvýší kapacita domova.

              

                               Po skončení bohoslužby byl základní kámen vynesen z kostela průvodem k budově domova, kde už následovaly projevy ředitelky Oblastní charity Sobotka Libuše Kollové a pozvaných hostů – starosty Libošovic p. Víta Svobody, starosty Sobotky p. Stanislava Tláška, zástupce krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mgr. Ing. Jiřího Vitvara, manželů Breuerových z německého Essenu, kteří jsou dlouholetými podporovateli Oblastní charity Sobotka a také p. Gerharda Lauera z německého Wadernu, partnerského města Sobotky.

 

                               Součástí slavnostního dne byl i řemeslný jarmark, v rámci něhož se prodávaly i výrobky našich klientů. Návštěvníci si také mohli prohlédnout vnitřní prostory i zahradu domova, zakoupit malé občerstvení a poslechnout si hudbu v provedení SENIOR-BANDU z domova „Srdce v dlaních“ ve Filipově – Jiříkově. Milé překvapení si pro zaměstnance i dobrovolníky nachystala paní ředitelka Libuše Kollová, která v čele organizace stojí celých 20 let ,a tak se za svou praxi setkala s množstvím různých pracovníků. Ti současní byli za svou práci oceněni povzbudivým slovem a drobným dárkem, kterým paní ředitelka chtěla dát najevo, že nejen o klienty je nutno pečovat.

                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tvoření s dětmi z mateřinky dopadlo na jedničku

                            Děti, které do Domova pokojného stáří přijdou, ať už hrát, zpívat, nebo si jen tak popovídat, vždy vnesou dobrou náladu mezi seniory. Je to pro ně vítané rozptýlení. Místnost, ve které se setkání uskuteční je  plná, a to je důkazem, že komu zdravotní stav dovoluje se zúčastnit, neváhá a dostaví se. Na podzimní tvoření s dětmi z místní mateřské školky přišlo opravdu většina obyvatel Domova pokojného stáří, a vzpomínali s nadšením na toto setkání ještě o dva měsíce později.

              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Kunst oslavil během podzimu narozeniny osmdesáté.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podzim roku 2013 oslavila své devadesáté narozeniny paní Kupcová.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příprava dárečků pro svatého Mikuláše

Koncem listopadu jsme v Domově pokojného stáří připravovali balíčky pro děti z mateřské školy v Sobotce, které potom rozdával Mikuláš, čert a anděl. Senioři nejen naplnily textilní botičky dobrotami, ale samy je i ušily.

děti  měly z dárečků obrovskou radost:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prosinci naše klienty navštívila také trojice sv. Mikuláš, anděl a čert.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobotecké děti zpívaly seniorům

V adventním čase navštívilo Domov pokojného stáří v Libošovicích třináct děti ze Sobotky, které navštěvují Lidovou školu umění. Připravili si pásmo písní, které seniorům přopomnělo, že se blíží Vánoce.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014

 

Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme

 
 

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

 
 

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM