Kontakty

Bc. Iveta Šerberová

Tel.: 417 770 013, 731 140 005
pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku

Seznam služeb

Domov pro seniory - pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku
Odlehčovací služba - pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku