Kontakty

Charitní pečovatelská služba Hostinné

Tel.: 499 441 141
Labská fortna 230, Hostinné, 543 71
Vedoucí služby: Richard Bergmann - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Luisa Polešovská - pracovník sociálních služeb
Richard Bergmann - vedoucí