Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 491 465 327
ul. Manželů Burdychových 296, Červený Kostelec, 549 41
Vedoucí služby: Richard Bergmann - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Pronájem termojídlonosiče, doprava klienta automobilem

Pečovatelská služba, tísňová péče.

Seznam lidí

Richard Bergmann - vedoucí
Bc. Lenka Vlčková - pracovník sociálních služeb