Kontakty

Domov svatého Josefa

Tel.: 491 610 600
Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem, 544 04
Vedoucí služby: Mgr. Dominik Melichar - zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí., ošetřovatelská péče, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

kulturní akce

rehabilitace

Sociální služby: odlehčovací služby, sociální poradenství, odborné sociální poradenství, chráněné bydlení.

Zdravotni služby: zdravotní pobyty se zaměřením na rehabilitaci.

Seznam lidí

Mgr. Dominik Melichar - zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči
Kateřina Petříková - vedoucí provozu