Kontakty

Dům sv. Petra pro muže

Tel.: 732 140 224
Záblatí 38, Záblatí u Prachatic, 384 33
Vedoucí služby: Mgr. Romana Karták - vedoucí,pracovník sociálních služeb
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Posláním Domu sv. Petra pro muže je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor
a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních
kontaktů

 

Organizace

Seznam lidí

Lenka Zemková, DiS. - sociální pracovník
Mgr. Dana Marková - ředitel
Dana Vidlášová - ekonomický pracovník
Mgr. Romana Karták - vedoucí,pracovník sociálních služeb
Mgr. Romana Karták - vedoucí,pracovník sociálních služeb
Petr Malík - administrativní pracovník