Kontakty

Klubíčko Jihlava - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 734 686 794, 736 249 372
Žižkova 108, Jihlava, 586 01
Vedoucí služby: Bc. Lucie Novotná Moravcová - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí