Kontakty

Následná péče Jihlava

Tel.: 734 435 282
Žižkova 108, Jihlava, 586 01
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Kovářová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí