Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MAJÁK Luka nad Jihlavou

Tel.: 734 435 311
Náměstí 9. května č. p. 357, Luka nad Jihlavou, 588 22
Vedoucí služby: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Andrea Novotná, DiS. - pracovník sociálních služeb