Kontakty

Panna Marie Pomocná s rodinami

Tel.: 737 264 843, 732 345 215
Osvoboditelů 1068/18, Lovosice, 410 02
Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována bezplatně.

Letáček služby ke stažení

V rámci této služby je realizován i asistovaný kontakt – asistované setkávání dětí se svými biologickými rodiči.

Sociální služba SAS FCHL od 1. 4. 2017 vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2.
Logo OPZ barevné

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK

Organizace

Seznam lidí

Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby
Bc. Barbora Veselá - sociální pracovnice
Martina Havlíková, DiS. - sociální pracovnice