Domov pokojného stáří

Poskytujeme zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči.

Charitní pečovatelská služba

Poskytujeme terénní sociální služby.

Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA  (OCH)

                  Oblastní charita Sobotka

Oblastní charita Sobotka byla ustanovena v roce 1992 na základě aktivit soboteckých věřících litoměřickým biskupem Mons.Dr. Josefem Kouklem jako účelová organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou.

Současně tvoří základní složku Diecézní charity Litoměřice, která jako součást Charity Česká republika je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Posláním Oblastní charity je činnost charitativní, tj. zejména poskytování sociálních služeb seniorům a lidem se sníženou soběstačností především z důvodu věku, kteří potřebují pomoc od jiné osoby.

Oblastní charita Sobotka v současnosti zřizuje dvě sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb. 

o sociálních službách a to: Domov pokojného stáří Libošovice a Charitní pečovatelskou službu Sobotka.

Od roku 2010 jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

       

Sídlo organizace je na Malém náměstí v Sobotce, č.p. 2.

Na snímku nahoře budova fary a za ní chrám sv. Máří Magdaleny, postaven 1590 - 1596 Oldřichem Felixem z Lobkovic.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme