Domov pokojného stáří

Poskytujeme zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči.

Charitní pečovatelská služba

Poskytujeme terénní sociální služby.

Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Oblastní charita Sobotka je účelovým zařízením římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou registrovaným u Ministerstva kultury ČR od 30. 3. 1992. Současně tvoří základní složku Diecézní charity Litoměřice, která jako součást Charity ČR je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Bankovní spojení: 1092873339/0800 ČS Jičín

IČO: 444 77 309

Statutární zástupce: Bc. Denisa Samková, DiS., ředitelka organizace

Kontakt: 493 571 156

E-mail: och@sobotkacharita.cz,  Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Webové stránky: www.sobotkacharita.cz

Oblast působnosti: území děkanátu Sobotka a mikroregionu Sobotecko

Poslání: Posláním Oblastní charity je činnost charitativní, tj. zejména poskytování sociálních služeb seniorům a lidem se sníženou soběstačností především z důvodu věku, kteří potřebují pomoc od jiné osoby.

Organizační struktura: Organizační struktura 2018

Registrace sociálních služeb: Oblastní charita Sobotka má dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách registrovány tyto sociální služby: •  Domov pokojného stáří Libošovice (identifikační číslo 5894253)

                                                           • Charitní pečovatelská služba Sobotka (identifikační číslo 1356155) 2

Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme

 
 

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

 
 

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM