3. prosince 2020 Naše články

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚV

..

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze  7.6 .2021 a MZDR 21735/2021 - 1/MIN/KAN a 16214/2020-6/MIN/KAN ze 19.8.2020 a 1595/2021-6/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18.11.2021 stanovuji od pondělí 22. listopadu 2021do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy DPS Libošovice

                    Omezení návštěv trvá. Návštěvy již netestujeme, lze doložit jiné způsoby bezinfekčnosti.

Každý návštěvník je povinen předem se telefonicky domluvit na návštěvě se soc. pracovnicí Rytinovou 724 548 659 v pracovních dnech od 8,00-15,00 hodin.

Osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

  • vyplní dotazník ve všech bodech
  • splní požadavek, že návštěvu můžeme dovolit (viz. níže)
  • maximálně ve dvojici u jednoho uživatele
  • při vstupu si vydezinfikují ruce
  • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý nebo, který zakoupí od Domova (1 ks za 30,-Kč), s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
  • v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření (respirátor, změřená teplota, vyplněný dotazník a návštěva max. ve dvojici).

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy uživatelů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu DPS Libošovice.

                                       Návštěvu lze dovolit, pokud navštěvující osoba (i děti!!):

1. absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem

2.  prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního  POC nebo RT- PCR testu neuplynulo  více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem        

3.  předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění

Děkujeme za pochopení

Bc. Denisa Samková, DiS.Tel. : 602 166 584

Bc. Denisa Samková DiS.

ředitelka Charita Sobotka
Tel.: 493 571 156 E-mail: Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys