3. prosince 2020 Naše články

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚV

..

a Pokyny pro vycházky uživatelů

 

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN z 3. 7. 2020 stanovuje DPS Libošovice pravidla pro návštěvy pro období

5.12.2020 - 21.3.2021

(poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova)

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

Každý návštěvník je povinen předem se telefonicky domluvit na návštěvě se soc. pracovnicí Rytinovou 724 548 659 v pracovních dnech od 8,00-15,00 hodin.

Osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

 • Splňují výjimku ze zákazu návštěv (viz. níže)
 • vyplní dotazník ve všech bodech
 • maximálně ve dvojici u jednoho uživatele
 • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý nebo, který zakoupí od Domova (1 ks za 30,-Kč)

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud uživatel Domova

 • Je omezen ve svéprávnosti
 • Je se zdravotním postižením
 • Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (schvaluje ředitelka)
 • Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

 Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

1)  absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (přípustná je i SMS)

nebo    

2)  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

Návštěvní doba pro tyto osoby, které doloží doklady dle bodu 1 a 2 je denně v době 13.00 – 17.00 hod.

nebo

 • Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí

Postup pro návštěvníky, kteří se budou nechávat testovat před návštěvou zdr. sestrou Domova

 • Zájemce o návštěvu si rezervuje termín provedení antigenního testu u soc. pracovnice (724 548 659 v pracovních dnech od 8,00-15,00)
 • Na návštěvu se dostaví dle dohody a včas, zdravotní sestra testuje Po – Pá (13.00-16.00 vždy v celou hodinu), So-Ne nebo ve svátek (vždy v 13.00)
 • Vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test
 • Před odběrem vyplní informovaný souhlas s provedením testu
 • Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 10 minut), mezitím vyplní dotazník ve všech bodech
 • Po sdělení negativního výsledku testu si vydesinfikuje ruce a v průběhu celé návštěvy je povinen mít řádně nasazený respirátor min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Zdůrazňujeme, že Domov pokojného stáří není povinen testování návštěv provádět, jde o vstřícnost rodinám a snahu zajistit kontakt pro naše uživatele. Organizování nás stojí mnoho úsilí a značné náklady. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv kdykoli. Žádáme proto rodiny o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití, klidné vyčkání na absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy.

Děkujeme za pochopení

Bc. Denisa Samková DiS.

ředitelka OCH Sobotka
Tel.: 493 571 156 E-mail: Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys