Oblastní charita Sobotka děkuje Krajskému úřadu královéhradeckého kraje
29. června 2020 Naše články

Oblastní charita Sobotka děkuje Krajskému úřadu královéhradeckého kraje

Oblastní charita Sobotka děkuje Krajskému úřadu královéhradeckého kraje, zastoupeného hejtmanem PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D.  za poskytnutí finanční dotace na Vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti. Z poskytnuté dotace byla tato dokumentace uhrazena a pomohla uskutečnit počáteční fázi stavebních úprav, přístavby a nástavby v Domově pokojného stáří Libošovice. Stavebními úpravami se navýší kapacita na 40 uživatelů a vyřeší se bezbarierovost v objektech Domova pokojného stáří Libošovice.

...

Bc. Denisa Samková DiS.

ředitelka OCH Sobotka
Tel.: 493 571 156 E-mail: Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys