Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
20. prosince 2021 Naše články

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

..

Díky investiční dotaci, kterou jsme získali z dotačního fondu Královéhradeckého kraje jsme mohli pokrýt náklady spojené s vypracováním dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavebních úprav, přístavby a nástavby objektů Domova pokojného stáří v Libošovicích až po fázi výběru zhotovitele.

Stavebními úpravami stávajících objektů a přístavbou další ubytovací části, včetně technického zázemí dojde k navýšení kapacity.

Dále tím získáme bezbariérové propojení všech objektů, zlepšení obslužnosti všech lůžek a doplnění společenské místnosti. Zároveň tak dojde ke snížení energetické a finanční náročnosti provozu.

 

PC160802

PC160806Monika Bírová

účetní
Tel.: 493 571 156 E-mail: b-rD474WHlBl5da7YanBZd54Ys