Tříkrálová sbírka 2022
6. ledna 2022 Naše články

Tříkrálová sbírka 2022

.

Vážení přátelé,

všichni prožíváme složité časy, přesto většina z vás nezaváhala a otevřela nejen svá srdce, ale i svoji peněženku koledníkům, kteří se tradičně v prvních lednových dnech vydali k vašim dveřím s tříkrálovým požehnáním. Velké díky patří každému jednomu z vás, kteří jste se na sbírce aktivně podíleli a všem, kteří jste přispěli.

Z výtěžku zakoupíme vybavení na terapii přírodou, a to konkrétně vyvýšené zahradní pojízdné záhony, které jsou přístupné jak vozíčkářům pro jednoduché zahradnické práce, tak i uživatelům, kteří jsou trvale upoutání na lůžko.

Z celého srdce děkujeme. Tříkrálová sbírka i nadále pokračuje online. Přispět můžete pomocí QR kódu, složenkou, převodem na účet 66008822/0800 variabilní symbol 777940501 (podporujete koledníky pro Charitu Sobotka)