Vánoce v Domově pokojného stáří Zobrazit fotogalerii
28. prosince 2019 Naše články

Vánoce v Domově pokojného stáří

Letošní  Vánoce si uživatelé užili na 100%, a to díky dárcům, kteří rozdali tolik radosti. Chtěli bychom poděkovat  Obci Libošovice a LOS Libošovice (Libošovické ochotnické divadlo) za vánoční stromek a za volné vstupenky na divadelní představení „Naši Furianti“. Městu  Sobotka za velké množství ovoce,  velké díky patří i panu Milanovi Vlčkovi a všem rodičům dětí ze ZŠ Sobotka, kteří napekli cukroví. Paní Michaela Schusterová a pan Robert Schuster z Hotelu Podkost věnovali uživatelům velký balík různých výtvarných pomůcek  (štětce, barvy, papíry, látky, tavnou pistoli…). V neposlední řadě srdečně děkujeme Ježíškovým vnoučatům za dary pro naše uživatele, z darů byli všichni nadšeni, někteří měli slzy v očích. Za celý kolektiv a za všechny uživatele děkujeme a přejeme do Nového roku jen to nejlepší a hodně moc zdraví.

....

Ing. et Bc. Zbyněk Šoltys

sociální pracovník domova pro seniory
Tel.: 493 571 156 E-mail: %hpsR-daVX~C50el68prRb~lW5pJ