Oblastní charita Sobotka děkuje Krajskému úřadu královéhradeckého kraje
29. června 2020 Rurika B

Oblastní charita Sobotka děkuje Krajskému úřadu královéhradeckého kraje

Oblastní charita Sobotka děkuje Krajskému úřadu královéhradeckého kraje, zastoupeného hejtmanem PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D.  za poskytnutí finanční dotace na Vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti. Z poskytnuté dotace byla tato dokumentace uhrazena a pomohla uskutečnit počáteční fázi stavebních úprav, přístavby a nástavby v Domově pokojného stáří Libošovice. Stavebními úpravami se navýší kapacita na 40 uživatelů a vyřeší se bezbarierovost v objektech Domova pokojného stáří Libošovice.

...

Bc. Denisa Samková DiS.

ředitelka OCH Sobotka
Tel.: 493 571 156 E-mail: Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys