Pro návštěvy DPS
22. května 2020 Rurika B

Pro návštěvy DPS

PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ

Od 25. května 2020 jsou obnoveny návštěvy uživatelů DPS Libošovice.

Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím našim prostorám, proto prosím respektujte a dodržujte tato pravidla:

  • Návštěvy musí být ohlášené min. 1 den dopředu s uvedeným časem návštěvy

Telefonní číslo na ohlášení návštěvy – pracovní dny: 724 548 659 (sociální pracovnice), o víkendu a svátku na: 606 615 374 (zdravotní sestra)

  • Na návštěvu choďte max. ve dvou
  • Nutné zazvonit – v pracovní dny od 7:00-15:30 na recepci, v jiný čas na sesternu
  • Před vstupem do objektu si nasaďte čistou roušku
  • Při vstupu a odchodu si vydezinfikujte ruce
  • Vyplňte čestné prohlášení, které prosím předejte zaměstnanci, který vám bude měřit teplotu, pokud budete mít teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvy preferujeme spíše venku (zahrada, terasa)
  • Pokud to bude možné, prosíme, dodržujte odstup min. 2 metry mezi vámi a uživatelem
  • Prosíme o minimální pohyb ve společných prostorách Domova. V případě potřeby mluvit se zdr. sestrou, sociální pracovnicí, pečovatelkou, využijte signalizační zařízení. Rádi za Vámi přijdou na pokoj.

Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k případnému šíření onemocnění COVID_19. 

Děkujeme za dodržování všech preventivních opatření.

....

Soňa Rytinová DiS.

sociální pracovník domova pro seniory
Tel.: 493 571 156 E-mail: %hpsR-daVX~C50el68prRb~lW5pJ