CO JE TO TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA A OČ V NÍ BĚŽÍ?

Dobročinnou akci Třikrálová sbírka  pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.

 

Oblastní charita Sobotka se do sbírky zapojuje každoročně. Tato akce by však nikdy nemohla proběhnout bez pomoci desítek dobrovolníků, i z řad dětí, které do celé akce vnášejí jiskru a nadšení.

Jelikož klienty služeb OCH Sobotka jsou senioři, pak i výtěžek vždy putuje ve prospěch této cílové skupiny.            

DĚKUJEME DÁRCŮM I KOLEDNÍKŮM

Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností, hledáme tříkrálové koledníky (děti i dospělé), a vedoucí skupinek (nad 15 let).

Kdo je ochoten koledovat, a podpořit tak dobrou věc, může se obrátit na Oblastní charitu Sobotka - tel. 493 571 156

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme