Domov pokojného stáří

Poskytujeme zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči.

Charitní pečovatelská služba

Poskytujeme terénní sociální služby.

Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Domov pokojného stáří Libošovice


  • Tel.: 493 571 156, 724 548 659
 

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

...

Posláním a cílem Domova pokojného stáří Libošovice (DPS) je poskytovat pobytové služby seniorům, kteří již nemohou zůstávat sami ve svém domově, ale hledají klidné bydlení v malém společenství s celodenní péčí (ošetřovatelskou a sociální), a s celodenním stravováním. Tímto způsobem jim chceme pomáhat, aby zůstali součástí společenství a mohli prožívat poklidné stáří.
Cílovou skupinou jsou senioři se zdravotním postižením nebo v tíživé sociální situaci. Sami uživatelé rozhodují o využívání nabízených služeb a je respektována jejich svobodná vůle, důstojnost, soukromí, národnost, vyznání a rasová příslušnost.
Služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu, tedy 24 hodin. Nejsou opomíjeny duchovní hodnoty, společenská část života seniorů a jejich kontakty s veřejností.                 

Organizace:


Seznam lidí:

Podpořte nás
 

podpořte nás svým nákupem

Věděli jste, že provoz našich služeb můžete podpořit nákupem na internetu? A přitom nezaplatíte ani o korunu navíc.

 

 Více informací naleznete zde: Givt

Děkujeme

 
 

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

 
 

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM