Tříkrálová sbírka

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku.

Koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami (pokladnička má logo Charity Česká republika, je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního či městského úřadu). Koleduje se vždy od 1. do 14. ledna, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Na průkazce jsou podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné režie sbírky.

Oblastní charita Sobotka se do sbírky zapojuje každoročně. Tato akce by však nikdy nemohla proběhnout bez pomoci desítek dobrovolníků, i z řad dětí, které do celé akce vnášejí jiskru a nadšení.

Pokud byste se i Vy nebo Vaše dítě chtěli stát koledníkem Tříkrálové sbírky a předat tříkrálové požehnání, kontaktujte koordinátora Tříkrálové sbírky:

Soňu Rytinovou, DiS., telefon: 724 548 659, e-mail: socialni@sobotkacharita.cz

Všem koledníkům i dárcům mnohokrát děkujeme.

Oficiální webové stránky Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz

Facebook: Tříkrálová sbírka

Výsledky z Tříkrálové sbírky naleznete zde Výsledky Tříkrálové sbírky 2020: