..

První aprílový den si zaměstnanci Charity Sobotka připravili pro uživatele Domova pokojného stáří překvapení v podobě jarního plesu. Ten se uskutečnil v prostorách jídelny, kterou k tomuto účelu zaměstnanci náležitě vyzdobili. Úvodním slovem všechny zúčastněné přivítala paní ředitelka. Babičky i dědečkové se na tuto příležitost svátečně oblékli a mnohé dámy podtrhly výjimečnost chvíle i rodinným šperkem. Po slavnostním přípitku zatančil „Senior balet“ a to na jedinečnou hudbu Petra Iljiče Čajkovského z Labutího jezera. Následovala „Historie tance“ aneb jak se tančilo od pravěku až po dnešek. Po té ukázka dvou latinsko- amerických tanců rozparádila snad všechny přítomné. Zatančení mazurky nás zase vrátilo zpět do sladkých mladých „Tanečních“. Závěr programu se nesl v duchu dojemného valčíku Dmitrije Šostakoviče z Anny Kareniny, kdy si společně zatančili zaměstnanci s uživateli. Uživatelé nezůstali pozadu a zarecitovali několik básní o jaru. Na plese nechyběla ani legrační tombola a kupodivu vyhrály všechny losy. O chutné a báječné občerstvení se postaraly zaměstnankyně naší kuchyně. Z důvodu velké spotřeby kyslíku neměli účinkující nasazené respirátory a jinak vše proběhlo dle hygienických opatření.

Soňa Rytinová DiS.

vedoucí CHPS
Tel.: 493 571 156 E-mail: YaCCQOQk-9BD1Z7%WkvDRW7r