Domov pokojného stáří Libošovice

Kde nás najdete

Adresa

Libošovice 39, Libošovice 50744

Provozní doba

Nepřetržitá

Oblast působnosti

Mikroregion Sobotecko a Jičínsko

Na koho se můžete obrátit

Bc. Denisa Samková DiS.

ředitel
Tel.: 493 571 156 E-mail: Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Kontaktní údaje

Domov pokojného stáří Libošovice

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Charita Sobotka

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
pobytové

Korespondenční adresa
Libošovice 39, Libošovice 50744

Vedoucí služby
Bc. Denisa Samková DiS.

Registrační číslo služby
5894253

Aktuální kapacita - pobytová služba
25

Poslání a cíle

Posláním a cílem Domova pokojného stáří Libošovice (DPS) je poskytovat pobytové služby seniorům, kteří již nemohou zůstávat sami ve svém domově, ale hledají klidné bydlení v malém společenství s celodenní péčí (ošetřovatelskou a sociální), a s celodenním stravováním. Tímto způsobem jim chceme pomáhat, aby zůstali součástí společenství a mohli prožívat poklidné stáří.

Cílovou skupinou jsou senioři se zdravotním postižením nebo v tíživé sociální situaci. Sami uživatelé rozhodují o využívání nabízených služeb a je respektována jejich svobodná vůle, důstojnost, soukromí, národnost, vyznání a rasová příslušnost.

Služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu, tedy 24 hodin. Nejsou opomíjeny duchovní hodnoty, společenská část života seniorů a jejich kontakty s veřejností.                 

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity

Fakultativní služby

...

Další informace

Poslání: Pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a využívat pečovatelskou službu, nabízí Charita Sobotka pobytovou sociální službu - domov pro seniory. Prostřednictvím této služby je uživatelům poskytována zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče.

Prostřednictvím této služby se snažíme pomáhat osamělým a nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivou sociální, zdravotní a rodinnou situaci mohli závěrečnou část svého života prožít důstojně ve společenství svých vrstevníků, s profesionální pomocí a bez přerušení kontaktů s přáteli a svými blízkými

Cílem poskytované péče je:

  • zajištění uživateli celodenní odbornou péči, poskytanou kvalifikovanými pracovníky
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů sociálních služeb
  • respektování a posilování náplně základních lidských a občanských práv a oprávněných zájmů
  • poskytovat péči podle individuálních potřeb (vytvoření a naplňování individuálních cílů a jejich hodnocení)
  • umožnit naplňování individuálních duchovních potřeb uživatele (bohoslužby, návštěvy duchovního)

Cílovou skupinou jsou senioři v tíživé sociální situaci, zejména nad 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti, nejsou schopni se sami o sebe postarat a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nelze zabezpečit v jejich domácím prostředí ani za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb.